Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy, kwalifikacji i uprawnień do pracy w charakterze opiekunki dziecięcej w żłobkach, klubach dziecięcych, w charakterze pomocy nauczyciela– w punktach przedszkolnych i przedszkolach; oraz kompetencji i umiejętności z zakresu wspomagania rozwoju dziecka.

Ramowy program studiów

 • Psychologia rozwojowa małego dziecka
 • Rozwój dziecka oraz jego stymulowanie
 • Pielęgnacja dziecka
 • Zasady żywieniowe małych dzieci
 • Choroby wieku dziecięcego
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Rozwój zdolności sensorycznych małego dziecka
 • Pedagogika zabawy
 • Kompetencje opiekunki dziecięcej
 • Współpraca żłobka z otoczeniem społecznym dziecka
 • Praktyki

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia pracy z małym dzieckiem w żłobku i klubie dziecięcym. Absolwent studiów może podjąć również pracę jako pomoc nauczyciela w punktach przedszkolnych i przedszkolach.

W trakcie studiów rozwinie osobiste kompetencje do pracy z małym dzieckiem, uzyska wiedzę na temat rozwoju i zagrożeń rozwoju wczesnego dzieciństwa, umiejętności diagnozowania dziecka w kolejnych cyklach życia, umiejętności udzielenia pierwszej pomocy oraz zdobędzie kompetencje metodyczne umożliwiające organizowanie profesjonalnej opieki i uczenia się dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, aranżacji przestrzeni edukacyjnej oraz relacji społecznych.

Kwalifikacje

Absolwent studiów nabędzie umiejętności do pracy w charakterze opiekunki dziecięcej w żłobku i klubie dziecięcym, pomocy w przedszkolu

Czas trwania

2 semestry: 280 godzin, w tym 80 godzin praktyk.

 
Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  2 raty 4 raty 6 rat
Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu 2 2 550 zł 1 300 zł 655 zł 445 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).