Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (podyplomowe)

Studenci studiów podyplomowych na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna zdobywają szeroką wiedzę z zakresu dziedzin, takich jak: rozwój psychofizyczny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metodyka pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podstawy wychowania przedszkolnego, podstawy edukacji wczesnoszkolnej, diagnoza pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Studia pozwalają na zdobywanie praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • organizowania zajęć dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III,
 • konstruowania planów dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-III),
 • konstruowania planów wsparcia rozwoju dziecka borykającego się z trudnościami, które wynikają z jego nieharmonijnego rozwoju,
 • pracy w zespołach wspierających,
 • efektywnego wyboru i doboru metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • efektywnego wyboru i doboru zabaw i gier edukacyjno-rozwojowych dla dzieci młodszych.

Opłaty 

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 3 5 760 zł 1 950 zł 975 zł 660 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Czas trwania

3 semestry.

Zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska)

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.