KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

Pedagogika - Studia - Lublin

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka powołana została z misją kształcenia otwartych humanistów, którzy doskonale rozumieją rzeczywistość społeczną, gospodarczą i publiczną, dostrzegają jej potrzeby i potrafią wychodzić swoim działaniem im naprzeciw. Ta misja realizowana jest tu na płaszczyźnie kierunków, które doskonale wpisują się w dynamikę lokalnego rynku pracy. Władze uczelni dokładnie analizują ją i podejmują decyzję o uruchamianiu konkretnych specjalności.

Jeżeli interesują Cię pedagogiczne studia, Lublin stwarza doskonałe warunki do kształcenia. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka posiada wyjątkową ofertę przygotowaną w taki sposób, by wiedza przekazywana była tu nie dla samej idei. Tu przekazywanie wiedzy staje się prawdziwą misją. Misją przygotowania absolwentów do podjęcia pracy i walki o piękniejszą rzeczywistość. Polsce potrzeba ludzi mądrych, którzy zdobytą wiedzę teoretyczną będą potrafili przełożyć na wykonywanie zawodów potrzebnych społeczeństwu. Dlatego też tutaj ogromny nacisk położony został na praktyczne przygotowanie studentów. W toku studiów odbywają oni liczne praktyki zawodowe. Ponadto do ich dyspozycji uczelnia pozostawia także dodatkowe przedmioty z zakresu kreatywności i innowacyjności, które realizowane są w ramach projektów unijnych.

Pod okiem fachowców

Wydział Zamiejscowy w Lublinie jest jednostką, która w pełni oddaje charakter uczelni. Dotyczy to także kadry naukowo-dydaktycznej, która stoi na straży jej renomy. Renomy, która nie pozostawia miejsca na żadne kompromisy i która wymaga zaangażowania ze strony wszystkich pracowników. Uczelnia kształci w sposób horyzontalny w zakresie szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych. Pomaga studentom wydobyć z nich to, co najlepsze a następnie szlifuje diamenty, by kiedyś mogły zabłysnąć i stać się dla kraju wartościowym klejnotem. A to wszystko właśnie pod okiem interdyscyplinarnego zespołu fachowców.

Studia w naszej Uczelni realizujemy w profilu praktycznym. Dzięki wspieraniu w procesu dydaktycznego platformą e-learningową zapewniamy wysoką jakość kształcenia przy zachowaniu zasady, iż zjazdy dla studentów niestacjonarnych odbywają się wyłącznie w weekendy. Z częścią materiału teoretycznego student może się zapoznać w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie poprzez korzystanie z platformy e-learningowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom części studentów – realizujemy także studia w systemie kształcenia na odległość, wówczas liczba zajęć na platformie jest większa niż w przypadku tradycyjnych, niestacjonarnych studiów wspieranych elektronicznymi materiałami dydaktycznymi.