Internet

 • Onet.pl

Wypowiedź prof. dr. hab. Mirosława Grewińskiego na temat polityki prorodzinnej i programu "Rodzina 500+".

18 lutego 2016 r.    Przeczytaj

 • nolsztyn.pl

Podsumowanie projektu „Akademia Młodych Noblistów” „Czy polska szkoła kształci Noblistów?” – konferencja Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka

27 czerwca 2013 r.   Przeczytaj

 • Wizjalokalna.pl

„Gimnazjaliści z Czerska w Starych Jabłonkach”
Materiał dotyczący konferencji podsumowującej projekt „Akademia Młodych Noblistów”

25 czerwca 2013 r.    Przeczytaj

 • Lidzbarkwarminski.wm.pl

Zdjęcia z konferencji podsumowującej projekt „Akademia Młodych Noblistów”

25 czerwca 2013 r.    Przeczytaj

 • Popler.tv

Materiał z konferencji podsumowującej projek „Akademia Młodych Noblistów”

18 czerwca 2013 r.    Przeczytaj

 • Fundacja Energia dla Europy

O polityce rodzinnej w Brukseli – Konferencja „Family – Future of Europe”
W konferencji udział wziął prof. dr hab. Julian Auleytner, członek Prezydium PAN, rektor WSP im. J. Korczaka w Warszawie

17 października 2012 r.    Przeczytaj  |  Galeria

 • Telewizja C.A.L. Rzeczpospolita L.O.K.A.L.N.A.

Rzeczpospolita Lokalna 2020. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów

Z udziałem prof. Mirosława Grewińskiego, prorektora WSP im. J. Korczaka w Warszawie

20 września 2012 r.    Zobacz nagranie cz. 1 Zobacz nagranie cz. 2

 • Internet: Salon24.pl Pismo sprawiedliwości społecznej

Polityka społeczna potrzebuje rewolucji

Wywiad z prof. dr. hab. J. M. Auleytnerem, rektorem WSP im. J. Korczaka w Warszawie, prezesem PTPS

13 sierpnia 2012 r.   Przeczytaj  |  Pobierz PDF

 • Seminarium międzynarodowe „Rola edukacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i instytucji demokratycznych w ramach Partnerstwa Wschodniego”

Relacje
  Rzecznik Praw Obywatelskich |  20. września 2011 r.

Zaproszenie
Międzynarodowe seminarium nt. partnerstwa Wschodniego (EurActiv.pl)  |  16. września 2011 r.

Międzynarodowe seminarium nt. Partnerstwa Wschodniego w WSP im. J. Korczaka w warszawie (Armenian Fundacja Ormiańska KZKO)

Międzynarodowe seminarium nt. Partnerstwa Wschodniego w WSP im. J. Korczaka w warszawie (Ormianie.org.pl)  |  14. września 2011 r.

Seminarium nt. edukacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego (money.pl)  |  6. września 2011 r.

Rozwój współpracy w zakresie edukacji i szkolnictwa wyższego w ramach programu unijnego Partnerstwo Wschodnie (Nowa Politologia)  |  26. sierpnia 2011 r.

 • Seminarium międzynarodowe „Rola edukacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i instytucji demokratycznych w ramach Partnerstwa Wschodniego”
  – śniadanie prasowe
    EurActiv.pl  |  5. czerwca 2011 r.

 Inne

Centrum Innowacji Społecznej SIC
Bezrobocie i dezaktywacja młodzieży jako problem polityki społecznej

Artykuł dr. Mirosława Grewińskiego    Przeczytaj