Goście z łotewskiej uczelni

W dniach 10–12 grudnia 2019 r. w ramach wymiany pracowników z programu Erasmus+ gościliśmy przedstawicieli łotewskiej uczelni Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija: dr Ainę Strode – kierownika kierunku studiów „Sztuka”, i dra Gunārsa Strodsa - zastępcę rektora ds. współpracy i rozwoju.

Goście poprowadzili dla naszych studentów zajęcia w języku angielskim na temat:

- doradztwa zawodowego na Łotwie

- współpracy pomiędzy szkołą, biznesem i samorządem w zakresie edukacji zawodowej

- interdyscyplinarnego podejścia do wspierania kreatywnego myślenia w szkole podstawowej

- innowacyjnych metod i technologii edukacyjnych na rzecz wdrażania interdyscyplinarności w poradnictwie zawodowym dla uczniów szkół ogólnokształcących

- współpracy nauczycieli i uczniów w wirtualnej klasie w edukacji zawodowej na Łotwie 

 

lotwa