Wystąpienie Rektora w Belwederze

W Belwederze odbyła się 24 lutego konferencja zorganizowana przez sekcję Polityka społeczna, rodzina, wchodzącą w skład Narodowej Rady Rozwoju - gremium konsultacyjno-doradczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.  

Tematem konferencji, którą poprowadził dr hab. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP i koordynator sekcji Polityka społeczna, rodzina, była integracja profesji i zawodów pomocowych.

Podczas pierwszej sesji, poświęconej praktykom pomocowym w Polsce, profesjonalizacji środowisk zawodowych i metodyce, wystąpił prof. Mirosław Grewiński, Rektor naszej Uczelni, który opowiedział o doświadczeniach zebranych podczas prac Sektorowej Rady Kompetencji, związanych z zawodami pomocowymi.

Druga sesja składała się z paneli dyskusyjnych: "Obszary profesjonalnej praktyki pomocowej" i "Jak wykorzystać centra usług społecznych do integracji zawodów pomocowych?".