Wystąpienie Rektora w Belwederze

W Belwederze odbyła się 24 lutego konferencja zorganizowana przez sekcję Polityka społeczna, rodzina, wchodzącą w skład Narodowej Rady Rozwoju - gremium konsultacyjno-doradczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.  

Współpraca z ukraińskimi partnerami

Reprezentanci Uczelni Korczaka - Rektor prof. Mirosław Grewiński oraz Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach dr Anna Zasada-Chorab - podpisali porozumienia o współpracy z Władzami dwóch ukraińskich uczelni: Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka w Tarnopolu oraz Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego.