Wybory Rektora Uczelni Korczaka

W związku z upływającą wkrótce kadencją JM Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, prof. zw. dr. hab. Juliana Auleytnera, w poniedziałek 13 maja w rektoracie odbyło się Wyborcze Zebranie Senatu Uczelni. W wyniku głosowania członków Senatu nowym Rektorem WSP im. J. Korczaka na lata 2019-2023 został wybrany prof. ucz. dr hab. Mirosław Grewiński. Profesor Julian Auleytner nie kandydował na kolejną kadencję.

Warsztaty w ramach projektu ESEC Erasmus+

W dniach 8-12 kwietnia 2019 r. delegacja naszej Uczelni w składzie: dr Stefania Szczurkowska, Julitta Biały, Emilia Smereczyńska oraz Ziemowit Pawluk uczestniczyła na Łotwie w warsztatach organizowanych przez RTA Rezeknes Technologiju Akademia Rezekne w ramach projektu Extending Social Educators Competences, dotyczącego szkolenia nauczycieli uczących dzieci z dysfunkcjami.