Legitymacje studenckie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 roku, elektroniczne legitymacje studenckie zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 roku.

Zarządzenie Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2020 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie z dn. 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w WSP im. J. Korczaka zostają wstrzymane od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Komunikat ws. koronawirusa  

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w naszym kraju oraz mając na uwadze Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, informujemy, że decyzją JM Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie z dnia 4 marca br. wszyscy studenci Uczelni, którzy w okresie ostatnich 14 dni podróżowali do krajów z podwyższonym ryzykiem zarażenia (informacje na stronach Ministerstwa Zdrowia) oraz studenci obcokrajowcy, którzy przyjechali do Uczelni w ramach programów wymiany międzynarodowej są zwolnieni z odbywania wszystkich form zajęć zaplanowanych w Uczelni.

Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych

W Kongresie Profesji i Zawodów Pomocowych, w którym udział wziąl Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, uczestniczył też Rektor Uczelni Korczaka prof. Mirosław Grewiński. Wydarzenie odbyło się 25 lutego w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, a organizatorem była Kancelaria Prezydenta RP.