Certyfikat psychoonkologa dla ks. prof. Andrzeja Gretkowskiego

Komisja Certyfikacyjna Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego nie miała najmniejszych wątpliwości - jednogłośnie przyznała ks. prof. Andrzejowi Gretkowskiemu certyfikat psychoonkologa, w uznaniu za Jego znakomite osiągnięcia w tej dziedzinie. Profesor Gretkowski już po raz kolejny otrzymał certyfikat psychoonkologa. Serdecznie gratulujemy!

Wydział wybrany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na partnera projektu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w wyniku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej MRPiPS w dniu 6 września br. o naborze dwóch partnerów do wspólnej realizacji projektu pt. Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania  został  wybrany jeden partner - Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.

Dni Otwarte na Wydziale Nauk Społecznych

Warsztaty z języka angielskiego i z terapii pedagogicznej, prezentacja tłumacza online dla studentów niesłyszących i słabo słyszących, wykłady dotyczące wypalenia zawodowego czy resocjalizacji, prezentacja nowej książki Rektora naszej Uczelni i wspomnienia Prorektora z okresu, gdy grał w popularnym zespole rockowym - tak w dużym skrócie prezentuje się program Dni Otwartych WSP im. J. Korczaka, które odbędą się 24 i 25 czerwca na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

"Współczesne problemy Bałkanów" - wykład otwarty

Zapraszamy studentów, absolwentów i osoby spoza naszej Uczelni na wykład otwarty w języku polskim prof. Agopa Garabedyana z bułgarskiego Uniwersytetu w Płowdiwie - "Współczesne problemy Bałkanów". Wykład odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie przy ul. Urbanistów 3 w piątek 26 maja o godz. 11.00 (sala 30) i w sobotę 27 maja o godz.11.20 (również sala 30).

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu