FAQ

Jaka jest kwota czesnego za semestr, czy są jakieś zniżki?
Kwoty czesnego na poszczególne typy studiów znajdują się pod opisami poszczególnych specjalności. Obowiązują zniżki i promocje – w tym promocja rodzinna czy zniżki dla osób które są naszymi absolwentami i kontynuują naukę na II stopniu lub studiach podyplomowych.

Czy złożenie dokumentów gwarantuje mi przyjęcie na studia? Czy może wymagana jest rozmowa kwalifikacyjna?
Aby zostać przyjętym na studia, należy się zapisać – dokonać elektronicznej rejestracji i złożyć komplet dokumentów. To wystarczy do przyjęcia na studia z zastrzeżeniem, że na studia z zakresu logopedii wymagana jest rozmowa kwalifikacyjna oraz dodatkowe dokumenty. Link do zarejestrowania się na studia: https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

  • Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3.
  • Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27.
  • Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, al. Sikorskiego 23.
  • Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3.
  • Dokumenty na studia w Lublinie należy składać w Ośrodku Studiów Podyplomowych i Kursów Doskonalących w Lublinie , ul. Słowicza 3.
  • Dokumenty na studia w Człuchowie należy składać w Międzywydziałowym Instytucie Naukowo-Dydaktycznym w Człuchowie, os. Witosa 20.

Jaka jest częstotliwość zjazdów i w jakich godzinach zaplanowane są zajęcia?
Zajęcia na studiach I stopnia (licencjat) odbywają się średnio co dwa tygodnie (soboty i niedziele). Zajęcia na studiach podyplomowych i II stopnia średnio raz w miesiącu (soboty i niedziele).

Czy czesne można rozłożyć na raty?
Czesne można rozłożyć na raty – w przypadku studiów I i II stopnia – maksymalnie 10 rat w roku (czesne płatne miesięcznie). W przypadku studiów podyplomowych – na 4 raty w roku.

Czy uczelnia zapewnia miejsce odbywania praktyk?
W przypadku trudności z odbywaniem praktyk Kierownik Pracownik Praktyk wskazuje studentowi miejsce odbywania praktyk.

W jaki sposób zostanę poinformowana o terminie pierwszego zjazdu?
Informacje dotyczące zajęć pojawią się na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym Kandydata, a także zostaną przesłane na adres mailowy Kandydata.

Kiedy zostanę poinformowana o przyjęciu na studia?
Informacje dotyczące przyjęcia pojawią się na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym Kandydata, a także zostaną przesłane na adres mailowy Kandydata niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (najpóźniej do dnia 30 września br. w przypadku studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich lub do 30 października br. w przypadku studiów podyplomowych).

Do kiedy trwa rekrutacja na studia (dot. wszystkich poziomów)?
Rekrutacja na studia licencjackie (I stopnia) trwa do 30 września br. Rekrutacja na studia magisterskie (II stopnia i jednolite) trwa do 30 września br. Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 30 października br.

Ile kosztują różnice programowe?
Cena uzależniona jest od stopnia uzupełniania efektów kształcenia. Część przedmiotów, w ramach których realizowane będą przewidziane do uzupełnienie efekty kształcenia można zaliczyć poprzez platformę e-learningową.

W którym miejscu na stronie uczelni znajduje się zakładka rejestracji internetowej?
Z prawej strony znajduje się czerwony napis: „REKRUTACJA ONLINE”.

Czy po innym kierunku można studiować pedagogikę II stopnia?
Można, trzeba jednak upewnić się, co do kryteriów dostępu na poszczególnych specjalnościach.

Czy można studiować równocześnie dwa kierunki studiów?
Tak.

Gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku praca socjalna?
Na przykład w ośrodku pomocy społecznej, domu pomocy społecznej czy środowiskowym domu samopomocy.

Jeśli masz dodatkowe pytania, pisz na jeden z poniższych adresów: