Czym jest kształcenie na odległość?

Czym jest Kształcenie na Odległość?

Kształcenie na Odległość daje możliwość kształcenia wykorzystującego nowoczesne osiągnięcia z zakresu technologii multimedialnych, dzięki którym student ma możliwość wyboru czasu i miejsca studiowania oraz indywidualnego dopasowania tempa nauki. Jest to zatem model kształcenia wolny od ograniczeń czasowych i przestrzennych. To rozwiązanie wymaga jednak od studenta zaangażowania, zmysłu organizacji pracy własnej oraz samodyscypliny w zdobywaniu wiedzy.

Studia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość adresujemy przede wszystkim do osób, które pragną godzić edukację z obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi; dla których nauka to z jednej strony życiowa konieczność i zarazem szansa podwyższenia kwalifikacji. Tym samym oferta edukacyjna zaprojektowana jest w ten sposób, by nie było konieczności dojeżdżania kilka razy w miesiącu – w wyznaczone dni – na uczelnię i uczestniczenia w zajęciach prowadzonych jednie metodami tradycyjnymi (w siedzibie). Liczba obowiązkowych zjazdów jest proporcjonalnie mniejsza, rozwiązanie takie nie wymaga znacznego angażowania czasu czy dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem.

Do dyspozycji zostawiamy wszystkie wydziały Uczelni oraz kierunki na których prowadzimy kształcenie. Warunkiem uruchomienia danej specjalności – w ramach prezentowanego systemu kształcenia na odległość – jest zebranie wystarczającej liczby chętnych (min. 30 osób na nową specjalność).

Zalety podejmowania Kształcenia na Odległość w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie:

  • uczestnictwo w Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej; student ma możliwość uczenia się z dowolnego miejsca w kraju i za granicą uzyskując dyplom uznawany w UE;
  • szansa uzyskania wykształcenia dla osób polskiego pochodzenia mieszkających poza Unią Europejską (np. na Białorusi czy Ukrainie);
  • stały kontakt zdalny z kadrą naukowo-dydaktyczną;
  • możliwość poznania nowych ludzi mających podobne zainteresowania - dla studentów udostępniana jest Wirtualna Uczelnia.