Studia bez barier dla osób niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie to Uczelnia przyjazna studentom z niepełnosprawnością ruchu, słuchu i niedowidzenia.

Szanse studiowania wyrównujemy przez udostępnienie studentom niepełnosprawnym odpowiednich narzędzi i urządzeń, które pozwalają im uczyć się i pracować. Uczelnia posiada pełną infrastrukturę uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych w tym windy, podjazdy, łazienki, specjalistyczny sprzęt i pomoce naukowe. Metody i formy kształcenia są dobierane w zależności od indywidualnych predyspozycji studenta. Poza dostosowaniem wspomnianej infrastruktury, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie oferuje nowoczesną formę Kształcenia na Odległość, dzięki której studenci mający problem z regularnym uczęszczaniem na zajęcia mogą uczyć się w domu przez Internet.

Kandydaci niepełnosprawni, którzy chcą podjąć studia podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak wszyscy inni kandydaci, zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków.

Od początku istnienia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie cześć jej studentów stanowią osoby niepełnosprawne. Obecnie jest ich blisko 120. Z myślą o obecnych i przyszłych studentach a także niepełnosprawnych absolwentach WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie uruchomiamy serwis Akademicka Społeczność Osób Niepełnosprawnych. Zawiera on informacje przydatne osobom, które posiadają już orzeczenie o niepełnosprawności lub zamierzają się o nie ubiegać. Przedstawia ich prawa wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, podpowiada jak skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych i starać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m.in. na podjęcie i kontynuowanie studiów wyższych. Przedstawia uprawnienia przyszłych absolwentów, którzy podejmą pracę zawodową lub zechcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Niepełnosprawność nie może oznaczać braku dostępu do wiedzy!