Seminarium "Kombinowanie twórcze z wykorzystaniem literatury dla dzieci"

Dnia 11 marca 2017 r. na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie odbyło się seminarium pt. „Kombinowanie twórcze z wykorzystaniem literatury dla dzieci”, które poprowadziła dr Małgorzata Centner–Guz. Przedmiotem seminarium były książki obrazkowe i ilustrowane z obszaru współczesnej literatury dziecięcej.

Prelegentka dokonała ich przeglądu i analizy z uwzględnieniem potencjału rozwojowego, jaki tkwi w warstwie tekstowej i graficznej. Skupiła się na problematyce wspomagania rozwoju procesów intelektualnych oraz dyspozycji twórczych dzieci, akcentując odmienne możliwości percepcyjne i potrzeby psychiczne odbiorców w okresie przedczytelniczym. Uczestnicy seminarium mieli okazję wziąć udział w sytuacjach zadaniowych z wykorzystaniem książki. Zadania te mobilizowały do kombinowania materiałem werbalnym oraz obrazowym, a tym samym bogacenia kompetencji metodycznych związanych z pełnieniem roli pośrednika między dzieckiem i książką. Prelegentka postulowała także o troskę nauczycieli w udostępnianiu i uprzystępnianiu dzieciom książek o wysokich walorach artystycznych, budzących wrażliwość estetyczną i postawę otwartości wobec różnych form ekspresji literackich i plastycznych.

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem absolwentów i studentów Wydziału.

 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96