Zafascynowani matematyką

W dniu 1 kwietnia 2017 r przedstawicielki Wydziału dr Maria Hawrylak i dr Beata Głodzik uczestniczyły w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej „Zafascynowani matematyką. Skuteczna edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym”, zorganizowanej przez Zespół Szkół nr 12 w Lublinie. Program konferencji obfitował w ciekawe wystąpienia prelegentów na temat skutecznego matematyzowania świata dziecka, roli kreatywności w skutecznym nauczaniu matematyki, predyspozycji i uzdolnień matematycznych dzieci.

W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty. Jeden z nich, „Wczesne nauczanie matematyki w koncepcji M. Montessori”, przeprowadziły dr Beata Głodzik i dr Maria Hawrylak.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12