Nowe specjalności

Oferta Wydziału Zamiejscowego w Lublinie poszerzyła się o nowe specjalności na kierunku pedagogika. Na studiach I stopnia pojawiła się pedagogika resocjalizacyjna, zaś na studiach II stopnia w systemie Kształcenia na Odległość: pedagogika penitencjarna, pedagogika kryminologiczno-sądowa, pedagogika profilaktyki i prewencji kryminalnej, pedagogika środowiskowa z terapią probacyjną oraz tak jak w przypadku studiów I stopnia, pedagogika resocjalizacyjna.

Po informacje na temat nowych specjalności odsyłamy do oferty Wydziału: http://lublin.wspkorczak.eu/lublin-oferta

Przypominamy, że rekrutacja na studia I i II stopnia prowadzona jest do 30 września 2017 roku.

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12