Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: oligofrenopedagogika)

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego rozwiązywania problemów edukacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z zasadami etyki i integracji społecznej. W szczególności celem jest wykształcenie profesjonalnej kadry nauczycieli – terapeutów oligofrenopedagogów, posiadających wiedzę o specyfice rozwojowej tych osób oraz zasadach organizacji procesu kształcenia i wychowania dostosowanych do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Program zajęć umożliwia zdobycie teoretycznej wiedzy na temat przyczyn i skutków dysfunkcji związanych z niepełnosprawnością intelektualną oraz zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i korekcyjno-kompensacyjnej ukierunkowanej na optymalizację metod pracy pedagogicznej z uczniami stosownie do stopnia ich niepełnosprawności intelektualnej.

Ramowy program studiów

 • Pedagogika specjalna
 • Oligofrenopedagogika
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rewalidacja indywidualna
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Metodyka kształcenia i rehabilitacji osób z umiarkowaną i znaczną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
 • Metodyka zajęć pozalekcyjna w internacie i innych placówkach specjalnych
 • Elementy prawa oświatowego
 • Praktyka pedagogiczna
 • Egzamin dyplomowy

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji procesu edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjum.
Absolwent posiada kompetencje w zakresie właściwego doboru metod i strategii edukacyjnych do indywidualnej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz stosować je adekwatnie do ich możliwości i potrzeb.
Absolwent jest praktycznie przygotowany do pracy związanej z diagnozowaniem, nauczaniem, wychowaniem i terapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Kwalifikacje

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, a także warsztatach terapii zajęciowej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty  
3 2 700 zł 900 zł  

Opłata rejestracyjna - 85 zł

ZNIŻKA dla absolwentów oraz przy podjęciu nauki na drugim kierunku studiów podyplomowych. Opłata za drugi kierunek - 20% zniżki w trzecim semestrze.

 

Rekrutację prowadzimy od 1 lutego 2019 roku (kontakt z dziekanatem)

Osoby zainteresowane podjęciem nauki prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny: (81) 745 83 96

Przyślij do nas samo zgłoszenie – do pobrania TUTAJ, skontaktujemy się z Tobą