Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

Cel studiów

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie obecnych i przyszłych terapeutów/pedagogów w wiedzę oraz kompetencje i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.

Ramowy program studiów

 • Podstawy rozwoju psychosomatycznego dziecka od poczęcia
 • Neurologiczne podstawy prawidłowego lub patologicznego rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Psychologia rozwojowa małego dziecka (od urodzenia do 6. roku życia)
 • Psychologia kliniczna
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego
 • Neurologopedia dziecięca
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Rehabilitacja logopedyczna dzieci z zespołem wad wrodzonych
 • Pedagogika specjalna
 • Praca z dzieckiem autystycznym
 • Praca z rodziną dziecka objętego WWR
 • Pedagogiczne metody wspomagania rozwoju małego dziecka
 • Integracja sensoryczna
 • Projektowanie i ewaluacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych/terapeutycznych/rewalidacyjnych
 • Podstawy fizjoterapii
 • Podstawy prawne organizowania wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
 • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych, przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach specjalnych.

Kwalifikacje

Absolwent studiów nabędzie umiejętności potrzebne w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dzieckiem wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju.

Czas trwania

3 semestry: 300 godzin i 50 godzin praktyk.

Opłaty 

Specjalność

semestr

1 rata

2 raty

4 raty

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka / kwalifikacyjne

3

2 700 zł

1 417 zł

722 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów studiów magisterskich: psychologii, pedagogiki lub pedagogiki specjalnej oraz logopedów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagających rozwój małych dzieci i posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Lublinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, ul. Słowicza 3

 

 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12