Wychowanie do życia w rodzinie

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z przedmiotu: „wychowanie do życia w rodzinie”. Studia pozwolą na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej rodziny i małżeństwa. Wyposażą słuchaczy w praktyczne kompetencje w zakresie realizacji zajęć z przedmiotu umożliwiając korelację różnych dyscyplin wiedzy: antropologii, filozofii, etyki, zagadnień biomedycznych, psychologiczno-pedagogicznych, seksuologicznych oraz metodyki i dydaktyki przedmiotu. Ponadto wyposażą słuchaczy w umiejętności metodyczne pozwalając na skuteczne planowanie i organizację zajęć.

Ramowy program studiów

 • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
 • Etyka życia rodzinnego
 • Podstawy prawa małżeńskiego i rodzinnego
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Komunikacja w rodzinie
 • Dydaktyka i metodyka nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”
 • Podstawy poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego w Polsce
 • Wprowadzenie do seksuologii
 • Polityka rodzinna w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych: „wychowanie do życia w rodzinie” uzyska przygotowanie do nauczania przedmiotu, zdobędzie i pogłębi wiedzę z zakresu integralnego ujęcia ludzkiej płodności i osiągania dojrzałości psychoseksualnej, pozna skuteczne metody wspomagania ucznia w planowaniu rodziny i zdobędzie umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia zajęć z przedmiotu: „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie. Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych, natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry – 270 godz., w tym 60 godz. praktyk

Opłaty

Specjalność

semestr

1 rata

2 raty

4 raty

Wychowanie do życia w rodzinie / kwalifikacyjne

2

2 700 zł

1 417 zł

722 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Adresaci studiów

 • Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Lublinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, ul. Słowicza 3