Plany

Studia magisterskie:

Termin pierwszych zajęć dla  studentów 1 roku w ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

studia II stopnia (magisterskie-uzupełniające)  - 25-26 listopada 2017r.  godz. 10,00

(KNO, sala multimedialna Lublin -specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ) 

dostęp do WIRTUALNEJ Uczelni - każdy z nowoprzyjętych studentów/ słuchaczy ma prawo i obowiązek korzystać z Wirtualnej Uczelni - znajdziecie tam Państwo informacje odnośnie czesnego, uzyskanych zaliczeń i ocen. Konto w Wirtulanej Uczelni (WU)  to również podstawa do korzystania z platformy e-learningowej, dostęp do WU i platformy jest za pomocą tego samego loginu i hasła.

jak założyć konto w WU - instukcja pod linkiem:

http://www.wspkorczak.eu/instrukcje/instrukcja_logowania_do_wirtualnej_uczelni.pdf

 FINANSE:

 UWAGA - studenci i słuchacze 1 roku studiów zobowiązani są do podpisania umów finasnowych pomiędzy Uczelnią a studentem na pierwszych zajęciach dydaktycznych.

 

STYPENDIA - od 1 roku studiów (dot. studiów I i II stopnia) 

Zachęcamy do składania wniosków o stypednia dla osób niepełnosprawnych , a także stypendia socjalne dla osób w trudnej sytuacji majątkowej.

 

 

 

 

ZAJĘCIA studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

- dla słuchaczy 2 semestru studiów ( oraz 2 semestr kursu ) - rozpoczęcie zajęć 07-08.10. plan poniżej:

1 Integracja sensoryczna dr Beata Głodzik

7.10.2017 w godz. 9.00-17.00 i 8.10.2017 w godz. 9.00-17.00

2 Neurologopedia dziedzięca mgr Eugenia Krawczyk-Karpińska

 

21.10.2017  w godz.9.00-15.30 i 22.10.2017 w godz. 9.00-15.30

3 Podstawy rozwoju psychosomatycznego dziecka od poczęcia dr Irena Tymecka

 

4.11.2017 w godz. 9.00-15.30 i 5.11.2017 w godz. 9.00-15.30

4 Rehabilitacja logopedyczna dzieci z zespołem wad wrodzonych mgr Eugenia Krawczyk-Karpińska

 

18.11.2017 w godz. 9.00-15.30 i 19.11.2017 w godz. 9.00-15.30

5 Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego dr Waldemar Waśkowicz

 

2.12.2017 w godz. 9.00-15.30 i 3.12.2017 w godz. 9.00-15.30

6 Psychologia kliniczna mgr Beata Rafalska-Plak

 

16.12.2017 w godz. 9.00-15.30 i 17.12.2017 w godz. 9.00-15.30

7 Pedagogiczne metody wspomagania rozwoju małego dziecka dr Beata Głodzik

 

20.01.2018 w godz. 9.00-17.00 i 21.01.2018 w godz. 9.00-17.00

8 Praca z dzieckiem autystycznym dr Anna Prokopiak

 

3.02.2018 w godz. 9.00 -17.00 i 4.02.2018 w godz. 9.00-17.00

9 Seminarium dyplomowe dr Małgorzata Samujło

 

10.02.2018 w godz. 9.00-13.00

       
 zajęcia odbywają się w Szkołach Medycznych TWP przy ul. Pogodnej 52
(budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego)

 

 

- dla słuchaczy 3  semestru studiów (semestr kończący studia - grupa seminaryjna dr Głodzik) - termin pierwszych zajęć
został ustalony na 7-8.10.br.
7.10.2017r. od 9.00-15.30

08.10.2017r. jak wyżej
Zajecia poprowadzi mgr Urszula Kurowiak- psychologia rozwojowa małego dziecka (od urodzenia do 6 roku życia)

 

 

 

SESJA POPRAWKOWA

studenci II stopnia

przedmiot: Diagnostyka pedagogiczna - dr M.Kowaluk-Romanek - zaliczenie w dniu 22.09.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Lublin, Słowicza 3.

 

 

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW  (miesiąc październik 2017r.)  studia I stopnia - licencjat

 

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW (październik)

NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Marii Montessori

2 rok

14-15.10.2017

28-29.10.2017

 

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW (październik)

NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Marii Montessori

3 rok

14-15.10.2017

28-29.10.2017

 
 
 
 
 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12