Samorząd studencki

Przedstawiciele Rady Wydziałowej Samorządu Studentów w Lublinie :

 

1. Karolina Krysa - studentka II roku, studia licencjackie (Wydziałowa Komisja Stypendialna)

2. Agnieszka Różańska - studentka II roku, studia licencjackie (Wydziałowa Komisja Stypendialna)

3. Agnieszka Mydlak - studentka II roku, studia magisterskie (Wydziałowa Komisja Stypendialna)

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96

81 745 83 96 wew. 12