FAQ

  • Jaka jest kwota czesnego za semestr, czy są jakieś zniżki?

Kwoty czesnego na poszczególne typy studiów znajdują się pod opisami poszczególnych specjalności. Obowiązują zniżki i promocje – w tym promocja rodzinna czy zniżki dla osób które są naszymi absolwentami i kontynuują naukę na II stopniu lub studiach podyplomowych.

  • Czy złożenie dokumentów gwarantuje mi przyjęcie na studia? Czy może wymagana jest rozmowa kwalifikacyjna?

Aby zostać przyjętym na studia, należy się zapisać - dokonać elektronicznej rejestracji i złożyć komplet dokumentów. To wystarczy do przyjęcia na studia z zastrzeżeniem, że na studia z zakresu logopedii wymagana jest rozmowa kwalifikacyjna oraz dodatkowe dokumenty. Link do zarejestrowania się na studia: https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

  • Dokumenty na studia w Warszawie należy składać na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Urbanistów 3.
  • Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27.
  • Dokumenty na studia w Olsztynie należy składać na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, ul. Sikorskiego 23.
  • Dokumenty na studia w Szczecinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3.
  • Dokumenty na studia w Lublinie należy składać na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, ul. Słowicza 3.
  • Dokumenty na studia w Człuchowie należy składać w Międzywydziałowym Instytucie Naukowo-Dydaktycznym w Człuchowie, os. Witosa 20.

 

  • Czy w przypadku studiów KnO realizowanych na wydziale w Lublinie będę musiał/a dojeżdżać do Warszawy na egzaminy i zajęcia?

Wszystkie zajęcia (ćwiczenia i seminaria), egzaminy i zaliczenia realizowane są na miejscu, na wydziale w Lublinie. Egzamin końcowy (obrona pracy magisterskiej) jest również przeprowadzony w Lublinie w obecności dziekana WNS w Warszawie. Wykłady studenci oglądają na platformie e-learningowej w dowolnym miejscu i czasie, w swoim indywidualnym tempie.

  • Jaka jest częstotliwość zjazdów i w jakich godzinach zaplanowane są zajęcia?

Zajęcia na studiach I stopnia (licencjat) odbywają się średnio co dwa tygodnie (soboty i niedziele). Zajęcia na studiach podyplomowych i II stopnia średnio raz w miesiącu (soboty i niedziele).

  • Czy zajęcia odbywają się także w piątki?

Zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedziele.

  • Czy czesne można rozłożyć na raty?

Czesne można rozłożyć na raty – w przypadku studiów I i II stopnia – maksymalnie 10 rat w roku (czesne płatne miesięcznie). W przypadku studiów podyplomowych - na 4 raty w roku.

  • Jaki dochód na osobę w rodzinie upoważnia do przyznania stypendium socjalnego?

Dochód, jaki pozwalał na przyznanie pomocy materialnej w roku ubiegłym to kwota 895 zł netto na osobę w rodzinie. Sprawdź na: wspkorczak.eu/pl/student/stypendia

  • Czy uczelnia zapewnia miejsce odbywania praktyk?

W przypadku trudności z odbywaniem praktyk Kierownik Pracownik Praktyk wskazuje studentowi miejsce odbywania praktyk.

  • W jaki sposób zostanę poinformowana o terminie pierwszego zjazdu?

Informacje dotyczące zajęć pojawią się na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym Kandydata, a także zostaną przesłane na adres mailowy Kandydata.

  • Kiedy zostanę poinformowana o przyjęciu na studia?

Informacje dotyczące przyjęcia pojawią się na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym Kandydata, a także zostaną przesłane na adres mailowy Kandydata niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (najpóźniej do dnia 30 września br. w przypadku studiów I i II stopnia lub do 30 października br. w przypadku studiów podyplomowych).

  • Do kiedy trwa rekrutacja na studia (dot. wszystkich poziomów)?

Rekrutacja na studia licencjackie (I stopnia) trwa do 30 września br. Rekrutacja na studia magisterskie (II stopnia) trwa do 30 września br. Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 30 października br.

  • Ile kosztują różnice programowe?

Cena uzależniona jest od stopnia uzupełniania efektów kształcenia. Część przedmiotów, w ramach których realizowane będą przewidziane do uzupełnienie efekty kształcenia można zaliczyć poprzez platformę e-learningową.

  • Jakie dokumenty są wymagane aby być przyjętym na studia?

Wymagane dokumenty - studia I stopnia (licencjat):

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub duplikat lub odpis lub xero wydane przez szkołę lub okręgową komisję egzaminacyjną (kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uczelnię za zgodność z oryginałem)
  • zdjęcie w wersji elektronicznej (jak do dowodu osobistego)
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego), (kserokopia poświadczona przez Uczelnię za zgodność z oryginałem)
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

Wymagane dokumenty - studia II stopnia (magisterskie uzupełniające):

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości (w oryginale lub duplikat lub odpis lub xero) wydane przez szkołę lub okręgową komisję egzaminacyjną; dyplom w oryginale lub duplikat lub odpis lub xero ukończenia wyższych studiów zawodowych/magisterskich część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat). Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia, (wszystkie kserokopie poświadczone przez Uczelnię za zgodność z oryginałem)
  • zdjęcie w wersji elektronicznej (jak do dowodu osobistego)
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego), (kserokopia poświadczona przez Uczelnię za zgodność z oryginałem)
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wymagane dokumenty - studia podyplomowe:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: Dyplom w oryginale lub duplikat lub odpis lub xero ukończenia wyższych studiów zawodowych/magisterskich część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat). Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia, (wszystkie kserokopie poświadczone przez Uczelnię za zgodność z oryginałem)
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego), (kserokopia poświadczona przez Uczelnię za zgodność z oryginałem)
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

 

  • W jakie dni odbywają się studia dzienne?

W poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki. Na katowickim wydziale cztery razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku).

  • Czy wszyscy mogą studiować na studiach II stopnia na edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej?

Mogą studiować osoby, które mają przygotowanie pedagogiczne, ewentualnie stopień nauczyciela.

  • W którym miejscu na stronie uczelni znajduje się zakładka rejestracji internetowej?

Z prawej strony znajduje się czerwony napis: "REKRUTACJA ONLINE".

  • Ile wynosi opłata rejestracyjna?

Kandydaci na studia I i II stopnia wpłacają 102 zł. Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J.Korczaka w Warszawie – 40 zł. Kandydaci na studia podyplomowe opłacają 85 zł.

  • Czy po innym kierunku można studiować pedagogikę II stopnia?

Można, trzeba jednak upewnić się, co do kryteriów dostępu na poszczególnych specjalnościach.

  • Czy można studiować równocześnie dwa kierunki studiów?

Tak.

  • Gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku praca socjalna?

Na przykład w ośrodku pomocy społecznej, domu pomocy społecznej czy środowiskowym domu samopomocy.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania, pisz na jeden z poniższych adresów:

  • Wydział Nauk Społecznych w Warszawie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny w Człuchowie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Wydział Zamiejscowy w Lublinie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Wydział Zamiejscowy w Szczecinie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.