Strategia

Celem Strategii Rozwoju WSP im. Janusza Korczaka na lata 2011-2015 jest stworzenie średniookresowej koncepcji działań, pozwalającej na zbudowanie przewagi konkurencyjnej Uczelni i jej modernizacji w obszarach zarządzania, oferty dydaktycznej i naukowej, współpracy międzysektorowej i międzynarodowej oraz przygotowania nowych form kształcenia z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość (KnO).

Priorytety Strategii Rozwoju WSP im. Janusza Korczaka

  • Podniesienie jakości organizacyjnej Uczelni poprzez nowe zarządzanie usługami
  • Rozwój oferty edukacyjnej i dydaktycznej o nowe kierunki i specjalności oraz nowe zakresy krótkich form kształcenia
  • Przygotowanie i wdrażanie nowych projektów dydaktycznych i naukowych ze środków zewnętrznych
  • Inwestycje w kadry
  • Rozwój współpracy międzynarodowej
  • Rozwój Systemu Kształcenia na Odległość oraz działu IT Uczelni
  • Rozwój prac badawczych i wydawnictwa Uczelni
  • Poprawa wizerunku Uczelni poprzez profesjonalny marketing i PR
  • Wzmocnienie powiązania Uczelni ze społecznościami lokalnymi oraz rozwój współpracy międzysektorowej

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu