Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Organizacja pomocy społecznej – szkolenie doskonalące

Kurs specjalizacyjny z zakresu organizacji pomocy społecznej został zaprojektowany z myślą o osobach, które chciałyby nabyć kompetencje i uprawnienia do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz osobach, które chciałby pogłębić posiadaną wiedzę z zakresu funkcjonowania oraz organizacji pomocy społecznej, jak również placówek ją świadczących. W myśl Ustawy o pomocy społecznej do kierowania jednostkami organizacyjnym pomocy społecznej niezbędne jest ukończenie kursu specjalizacyjnego. Kurs oferowany przez Uczelnię Korczaka Oddział Warszawa spełnia wymogi ustawowe, tym samym po jego ukończeniu absolwenci otrzymują uprawnienia do kierowania wyżej wymienionymi jednostkami.

Szkolenie „Organizacja pomocy społecznej” to także okazja do nabycia niezbędnej podczas kierowania jednostkami organizacyjnymi wiedzy z dziedzin, takich jak: podstawy prawa, finanse publiczne, podstawy zarządzania placówką pomocy społecznej.

Kompetencje absolwenta

Szkolenie specjalizacyjne realizowane przez Oddział Warszawa przygotowuje do pracy w różnych instytucjach działających w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej szczebla regionalnego i centralnego, a także organizacjach pozarządowych świadczących usługi pomocy społecznej. Ukończywszy kurs absolwenci są uprawnieni do pracy w domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, a także instytucjach polityki społecznej.

Kadra

Kurs jest prowadzony przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej, a także przez praktyków z wieloletnim stażem zawodowym w jednostkach pomocy społecznej.

Ramowy program szkolenia

Szkolenie „Organizacja pomocy społecznej” obejmuje zagadnienia z zakresu pomocy społecznej, a także nauk o zarządzaniu. W programie kursu m.in.:

 • współczesne kierunku rozwoju polityki społecznej – ujęcie globalne, europejskie i regionalne,
 • elementy organizacji i zarządzania w jednostkach pomocy społecznej,
 • elementy etyki,
 • zadania jednostek organizacyjnych na poziomie gminy, powiatu i województwa,
 • ocena działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w ramach pomocy społecznej,
 • wybrane zagadnienia prawne,
 • wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,
 • public relations i reklama społeczna w służbie promocji działań polityki społecznej,
 • mediacje i negocjacje w pomocy społecznej,
 • problematyka stresu i wypalenia zawodowego,
 • seminaria dyplomowe,
 • wizyty studyjne.

Szkolenie specjalizacyjne jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Uczelnia posiada zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej (Zgoda z dnia 6 sierpnia 2013 r. DPS- DPS -VI-51111-5939-47-MJ/13(5).

Liczba godzin

Ilość godzin realizowanych w ramach specjalizacji: 265 godzin
Zjazdy: sobota i niedziela
Zajęcia odbywać się będą pod adresem: Warszawa, Wydział Nauk Społecznych, Urbanistów 3

NOWY NABÓR OD STYCZNIA 2018 ROKU

Terminy zjazdów zostaną podane po zebraniu się grupy. Rozpoczęcie zajęć planowane na marzec.

Dziekan Wydziału zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w terminach zjazdów.

 

UWAGA: WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE NIE DOKONAŁY OPŁATY REJESTRACYJNEJ I NIE PRZESŁAŁY DOKUMENTÓW (MOŻE BYĆ WERSJA SKANEM), PROSZONE SĄ O NIEZWŁOCZNE UZUPEŁNIENIE!

Zajęcia w soboty i niedziele od 8.30 do 16.30, egzamin w grudniu 2018 r.

Rekrutacja

Rejestracji na szkolenie należy dokonać na stronie Uczelni. W tym celu należy wejść na stronę Uczelni www.wspkorczak.eu a następnie wybrać Rekrutacja online – lub też przejść do adresu: https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html 
Po utworzeniu konta i uzupełnieniu danych przechodzimy do rejestracji. W tym celu wybieramy rekrutację na: Krótkie Formy Kształcenia, Organizacja Pomocy Społecznej Warszawa.

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej (85 zł),
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka,
ul. Urbanistów 3, 02- 397 Warszawa, z adnotacją „szkolenie OPS”
lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koszty

Koszt szkolenia wynosi 3000 zł. Opłatę za kurs można rozłożyć na 2 lub 4 raty.

Kontakt mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

 warszawa@wspkorczak.eu