Wydział

Wydział Zamiejscowy w Lublinie jest jedną z sześciu jednostek organizacyjnych funkcjonujących w obrębie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Dynamicznemu rozwojowi Wydziału towarzyszy uruchamianie nowych specjalności, które dostosowane są do zainteresowań młodzieży oraz potrzeb lokalnego rynku pracy.

Kładziemy duży nacisk na praktyczne przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy i powiązanie teorii z praktyką. Studenci WZ w Lublinie odbywają praktyki zawodowe oraz mają możliwość skorzystania z dodatkowych przedmiotów z zakresu kreatywności i innowacyjności w ramach realizowanych projektów unijnych.

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału to stabilny, interdyscyplinarny zespół fachowców, legitymujący się bogatą wiedzą, doświadczeniem i znaczącym dorobkiem naukowym i dydaktycznym.

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96