O OŚRODKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW DOSKONALĄCYCH W LUBLINIE

Nasze atuty

 • Niskie czesne
 • Wysokie stypendia
 • Doświadczona kadra akademicka
 • Kształcenie na odległość (e-learning)
 • Innowacyjne metody kształcenia (mentoring, tutoring, coaching)
 • Możliwość studiowania za granicą
 • Różnorodne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • Inspirujące spotkania i wykłady ze znanymi ludźmi
 • Na terenie Ośrodka Studiów Podyplomowych  Lublinie funkcjonuje bogato wyposażona Biblioteka Wydziałowa z czytelnią.

 

Informacja o Ośrodku Studiów Podyplomowych w Lublinie / wcześniejsza nazwa  - Wydział Zamiejscowy w Lublinie/.

Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się 21 maja 1995 r.

24 kwietnia 2004 r. Uchwałą Senatu WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie nr 13/2004 Instytut Pedagogiki w Lublinie został przekształcony w Wydział Zamiejscowy w Lublinie.

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą nr 968/2004r. przyznało Wydziałowi Zamiejscowemu w Lublinie ocenę pozytywną.

Od chwili powołania Instytutu a następnie Wydziału i Ośrodka Studiów Podyplomowych w Lublinie, progi Wydziału opuściło 4981 absolwentów.

Siedzibą Ośrodka jest Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Słowiczej 3. Ogólna powierzchnia użytkowa wynosi 4313 m2.

Ośrodek zapewnia studentom dostęp do bieżących informacji (harmonogramy zajęć, wykaz obowiązujących rygorów, harmonogram dyżurów nauczycieli akademickich i inne) przez Internet.

W trakcie zajęć położony jest duży nacisk na praktyczne przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy i powiązanie teorii z praktyką.

Studenci mają możliwość ubiegania się o stypendia:

 • rektorskie (za dobre wyniki w nauce),
 • socjalne,
 • ministerialne,
 • zapomogi.

 

Biblioteka

Bibliotekę i czytelnię dla studentów zorganizowano w 1999 r. Księgozbiór na bieżąco jest uzupełniany o aktualną literaturą pedagogiczno-psychologiczną, socjologiczną i inną. W chwili obecnej posiadamy ponad 6 tys. woluminów. Studenci Wydziału mają również możliwość korzystania z zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Lublinie na podstawie zawartej umowy o współpracy.

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96