Struktura organizacyjna

Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów Doskonalących w Lublinie prowadzi zajęcia dydaktyczne pod nadzorem naukowym Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie.

Kierownik Ośrodka - mgr Ryszard Piotrowicz

Dr Beata Głodzik - pracownik naukowo-dydaktyczny Ośrodka, wykładowca akademicki, autor planów studiów, wspiera obsługę praktyk studenckich. 

Sekretariat Ośrodka Studiów Podyplomowych /obługa toku studiów/

  • mgr Anna Suszko, specjalista
  • mgr Monika Milaniuk, specjalista

 

KONTAKT

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
 
 ul. Słowicza 3

20-336 Lublin

 81 745 83 96